SẢN PHẨM NỔI BẬT

GIA VỊ ƯỚP

LÁ HÚNG TÂY

50,000
30,000
-45%

GIA VỊ ƯỚP

GARAM MASALA

60,000 33,000
50,000

GIA VỊ ƯỚP

BỘT CACAO

90,000

GIA VỊ ƯỚP

BỘT QUẾ

35,000

GIA VỊ ƯỚP

HOA HỒI

180,000

GIA VỊ ƯỚP

LÁ KINH GIỚI OREGANO

46,000

GIA VỊ ƯỚP

50,000

GIA VỊ ƯỚP

LÁ KINH GIỚI OREGANO

46,000
30,000

GIA VỊ ƯỚP

LÁ HÚNG TÂY

50,000

GIA VỊ ƯỚP

HOA HỒI

180,000
-45%

GIA VỊ ƯỚP

GARAM MASALA

60,000 33,000

GIA VỊ ƯỚP

BỘT QUẾ

35,000

GIA VỊ ƯỚP

BỘT CACAO

90,000

BÀI VIẾT MỚI NHẤT